English - Espaņol | Thai
Gnostic Editions Thailand

เหตุการณ์ต่อมา

- ท่านอาจารย์ Samael Weor ประธานและผู้ก่อตั้งกลุ่ม
ศาสตร์แห่งความรู้นานาชาติได้ทิ้งผลงานอันน่าศรัทธาไว้ให้แก่ Lady-Adept
V.M. Litelantes ผู้เป็นภรรยาซึ่งต่อมาก็ได้จากไปเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ปี 1988
- ท่าน Litelantes ได้มอบทุกอย่างให้แก่บุตรชายของท่านซึ่งก็คือ Osiris Gomez Garro ท่านผู้นี้ดำรงตำแหน่งประธานและผู้อำนวยการสถาบันศาสตร์แห่งความรู้ ซึ่งได้แผ่ขยายไปทั่วโลก

Osiris Gomez Garro ผู้ที่เสียชีวิตวันที่ 20 กุมภาพันธ์ปี 2015 ทิ้งภรรยานาง Inmaculada Ugartemendía de Gómez ของเขาในฐานะผู้อำนวยการในปัจจุบันและผู้ประสานงานระดับโลก "สถาบันมานุษยวิทยาองค์"

- ทางกลุ่มศาสตร์แห่งความรู้ ซึ่งเป็นคณะผู้จัดพิมพ์ในประเทศไทยยอมรับสิทธิตามกฎหมายของคุณ Inmaculada Ugartemendía de Gómez

© 2021 Gnostic Editions Thailand. E-mails giathailandia@hotmail.com or gnostic_edit_th@hotmail.com
 
Available Books edited by Gnostic Editions Thailand About Gnostic Editions and Gnostic anthropology movement News about Gnostic anthropology Biography of the founder of Contemporary Gnostic anthropology movement, V.M. Samael Aun Weor The succesors of V.M. Samael Aun Weor Contact us Click for go to the Home of Gnostic Editions Thailand